HUKUKİ MAKALELER
 Türkiye Barolar Birliği
 Yargıtay
 Danıştay
 Sayıştay
 İstanbul Barosu
 Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Hizmetlerimiz
 Yabancı ve Türk Şirketlerine her türlü hukuki danışmanlık hizmetleri
 Özel kişilere hukuki danışmanlık hizmetleri
 Şirket ve özel kişilere avukatlık hizmetleri
 Şirket kuruluş ve tescil, şirket sözleşmeleri hizmetleri
 Marka Patent Endüstriyel Tasarım tescil hizmeti
 Marka ve Patent Danışmanlık hizmetleri
Çalışma ekibi avukatlarımız aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü ‘ne bağlı marka ve patent vekilliği sıfatına sahip, bu alanda da uzmanlaşmış avukatlardır. Bu konuda çıkabilecek her türlü ihtilaflarda yüksek deneyimleriyle müvekkil şirketlerinin hukuki menfaatlerini korumak amaçlı her türlü çözümü müvekkilerine sağlamaya hazırdırlar.

Faaliyet Alanlarımız
 Şirketler Hukuku
 İdari davalar ve İptal davaları ile Danıştayda açılan iptal davaları ile tam yargı davaları
 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 Marka ,Patent ve Endüstriyel Tasarım Tescili
 Marka ve Patent Endüstriyel Tasarımların Korunması Hukuku
 Haksız Rekabet Hukuku
 Aile Hukuku Boşanma ve Boşanmanın tanınma ve Tenfizi
 Borçlar Hukuku
 Haksız Rekabet Hukuku
 Gayrimenkul Hukuku
 Medya ve İletişim Hukuku
 Vergi Hukuku
 Taşımacılık Hukuku
 Sözleşmeler Hukuku
 Banka Hukuku
 Ticaret Hukuku
 Uluslararası Hukuk
 İcra ve İflas Hukuku
 Yatırım Hukuku
 Taşımacılık Hukuku
 İdare Hukuku
 İş Hukuku
 Ticari yatırımlar
 Miras Hukuku